Organiserede overblik der opfylder dine behov

Service desk med udvidede rapporteringsmuligheder

Brugervenlighed kommer først

TOPdesk servicedesk er belønnet for sin brugervenlighed. At håndtere enkle og mere komplekse opgaver, lave sammenkædninger til de relevante maskiner og enheder og udtræk af rapporter med ganske få klik er blandt mulighederne.

 • Registrer opkald og standardopgaver med to klik
 • Link registerede data med mulighed for integration til andre systemer
 • Få grafiske workflows af dine change management processer
 • Skab dydbegående rapporter med få klik
 • Brug standardløsninger ved gentagende problemer

Se nogle af fordelene ved TOPdesk
Intuitiv servicedesk
 
TOPdesk graphic configuration of your branch
 

Vær beredt

TOPdesk holder dig "up-to-date" med alle afdelingens opgaver. Alt lige fra individuelle "to-do lister" til lagerlister og  afdelingens samlede workflows, du får et overblik over det hele. TOPdesk giver endda et graifsk overblik, f.eks. over CMDB, planlagte aktiviteter og processer.

 • Indblik i dine opgaver med TOPdesk's historik-spor
 • Grafisk planlægningsmodul til ressourceplanlægning, long-term planning, reservationer mm.
 • Overblik over alle dine opgaver med ét klik
 • Få et klart overblik med dashboard
 • Skab organiserede oversigter over alle enheder med den grafiske CMDB

 

Se hvor let du kan organisere arbejdsopgaver via TOPdesk
Visuel servicedesk
 

Se hvor nemt du kan tilpasse TOPdesk
Juster din servicedesk

Helt definerbar

Vores servicedesk løsning er bygget med fokus på fleksibilitet og intuitiv brug. Denne servicedesk er derfor en oplagt løsning for alle service-afdelinger. Du bestemmer hvilke funktionaliteter og detaljer du ønsker at se, hvordan du ønsker at kommunikere med dine brugere og hvorledes du vil se dine opgaver og workflows.

 • Bestem selv hvornår kunder og kollegaer skal modtage status-e-mails
 • Brug widgets til at skabe personaliserede oversigter
 • Skab justerbare XML-forms til brug af både kollegaer og kunder
 • Brug de valgfrie felter til at sikre at TOPdesk møder dine unikke behov
 • Se dine egne - og hele afdelingens opgaver på den grafiske oversigt.
 

Personlig startside


Adgang til din egen opgaveliste, relevante oversigter og rapporter, links og nyhedsartikler. Du bestemmer selv indholdet på din personlige startside. Samtidig kan du med bogmærker tilføje netop de moduler du anvender oftest. .

Alle dine kundeinformationer ét sted

I TOPdesk 5, giver hvert opgavekort dig et hurtigt indklik i sagens gang. Via historikken kan du se hvem der har gjort hvad og hvornår, du kan se vedhæftede fuler, sendte e-mails og tværgående kommunikation mellem rekvirent og opgaveløser.

Lav bogmærker til dine vigtige opgaver

Har du brug for at holde særligt øje med udvalgte opgaver? I TOPdesk kan du lave bogmærker til opgaver, og du kan herefter med et klik rykke direkte til opgaven.