Nye funktionaliteter

Oplev TOPdesk 5.2's nye funktionaliteter

Gratis update for TOPdesk 5 kunder

Upload en fil? Nu som "drag and drop

Vedhæftning af filer er gjort endnu nemmere! Nu kan du med "Drag and drop" vedhæfte filer direkte til handlingsfeltet i TOPdesk. Vedhæft af filer og screen shots er dermed gjort endnu lettere.

 

Henvendelser kan tildeles direkte til leverandør

I TOPdesk 5.2 er det nu muligt at linke leverandører direkte til en specifik kategori eller standardløsning. Når kaffemaskinen blinker og viser fejl, kan du opsætte regler, således at fejlmeddelelsen automatisk bliver tildelt leverandøren.

 

Forbedret Genvejspanel

Via Genvejspanellet kan du tilføje de funktioner du oftest anvender. Det kan være et modul, en specifik sag, Vidensbase osv.

I TOPdesk version 5.2, kan du nu tilføje endnu flere genvejsknapper. Og tilføjer du flere end der kan vises på skærmen vises en ekstra genvejsfunktionen som set på screen dumpet til højre. Du får dermed endnu mere fleksibilitet og reducerer antallet af klik.

 

Leverandører for hver afdeling

De fleste organisationer anvender de samme leverandører på tværs af afdelinger. Vi oplever dog ofte, at større organisationer anvender forskellige leverandører rundt om i landet. I TOPdesk 5.2, kan du derfor linke dine leverandørkontrakter til de respektive afdelinger, så du altid ved hvilke leverandør du skal kontakte. 

 

Forbedret redigering af Vidensbasen

Vidensbasen i TOPdesk er en vigtig funktion som hjælper utallige organisationer med forbedret vidensdeling. I den nye version er Vidensbasen forbedret yderligere, så du nu kan redigere flere vidensposter på samme tid.

 

Håndtering af changes / ændringer er blevet endnu lettere

Også på Change-siden er der sket forbedringer i TOPdesk version 5.2. Vi har fokuseret på færre klik, hvilket betyder en hurtigere registrering.

 

Fortrolige data sikres

Du kan nu forbedre håndteringen af dine fortrolige data. TOPdesk har introduceret en speciel autorisering som du f.eks. kan bruge ved eksport af oversigter. Du bestemmer desuden selv hvilke grupper der skal have adgang til frotrolige data.